" Het Anker "


het anker laten vallen
de rust toelaten

het ' Verleden ' een vorm geven
terug zien wat is geweest

door stil te worden
door te berusten

vast houden wat bij je past
de teleurstelling een plek geven

door te koesteren
wat je heeft geraakt ...