Het Roer Om

.. de positieve kracht van de verandering ..


Is het Leven dat Jij Leeft
Is dat ook het Leven dat Je Wenst .. ?
Wanneer Jij blijft Denken Doen èn Laten
Zoals Je altijd hebt Gedaan
Dán kan er in Jouw Leven niets Veranderen
Verander dàt .. wat Je Wenst te Veranderen ..

Het 9-voudige Pad van de Positieve Verandering .. :

* Een mens Creëert z’n eigen Vrijheid èn Beperking

* Verander je Visie .. Ontdek het Juiste Inzicht

* Verander je Verwachtingen / Leef in ‘t Hier en Nu

* Verander je Eenzaamheid .. je Vlucht - Gedrag

* Laat ’ het ’ Los .. je Geconditioneerde Neg. Emotie’s

* Laat ‘ het ’ Los .. je Teleurstelling , je Boosheid

* Laat ‘ het ’ Los .. je Verdriet , je Onmacht , je Lijden

* Stop de Vervuiling van je Denk / je Gevoels wereld

* Ontdek het Beste in Jezelf èn in de Ander ..