Over - Spel


Er zijn mensen die denken dat Over - Spel een spel is
Om er samen met het gezin van te Genieten
Met een Scheids - Rechter met Duidelijke Grenzen
Een Spel met Gele en met Rode Kaarten
Maar Niets is Minder Waar


Over - Spel gaat over Andere Zaken
op Advies van Second - Love e.a. weet je wel
Over Valkuilen . . Leugens Drama en Verdriet
Over - Spel raakt Jou + Mij
Over - Spel raakt vele kinderen
Tot in het Diepst van hun Bestaan


Over - Spel . . dáár is een Relatie
dáár is een Huwelijk niet voor bedoeld
Over - Spel . . daar wordt je niet echt Blij van
Géén Winnaar te bespeuren
De verliezer is een Wees


De Vijf Ingrediënten voor een geslaagd Over - Spel
› De Kracht van Negatieve Gedachten
› De Kracht van Negatieve Energie
› Grenzeloze Onwetendheid / Naïviteit
› Grenzeloos Narcisme voor het Perfecte Samen - Spel
› Het Geweten achter Slot en Grendel


Over - Spel veroorzaakt vele Slachtoffers . . Jong èn Oud
Over - Spel verdient een Hoofdstuk in het boek over "Destructieve Energie"
Over - Spel is een Valkuil voor degeen die 'm niet ziet
Een Valkuil . . je ziet 'm niet maar hij is er wel


Kinderen op zoek naar Heit en Mem
De Ouder van het Voetstuk geworpen
Het Huis ligt er Stil en Verlaten bij
Het draagt de Sporen van een Felle Strijd
Het draagt de Sporen van een Fel Verleden ...